Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2018 Vol.55 No.07
Online Before Printed
All Issues
[QIAN Youqing, LIU Wenquan, LIU Enjian]
2018 Vol.55 No.07 [71101] [Abstract] (136) [PDF:306KB](347)
[CHEN Xiufang, YAO Jun]
2018 Vol.55 No.07 [71102] [Abstract] (175) [PDF:185KB](225)
[ZHAO Shuqiang, NING Wane, LIN Haitao, HUANG Jiwei, TAO Liquan]
2018 Vol.55 No.07 [71103] [Abstract] (193) [PDF:1311KB](518)
[LOU Huiqing, WANG Lina, YAN Xin, CHEN Zengbin, SHAO Pijian, LI Haiwei, HU Yinghe]
2018 Vol.55 No.07 [71105] [Abstract] (75) [PDF:911KB](168)
[LIU Chun, XIE Chunping, LIU Xinjin, SU Xuzhong ]
2018 Vol.55 No.07 [71106] [Abstract] (81) [PDF:96KB](157)
[JIANG Rongfan, WANG Yunyi]
2018 Vol.55 No.07 [71107] [Abstract] (80) [PDF:72KB](233)
[CHEN Dongleia, WU Qiaoyingb ]
2018 Vol.55 No.07 [71108] [Abstract] (85) [PDF:1279KB](92)
[ZHANG Yuanyuan1, ZHAO Yu1, AN Lingzhong1, WANG Xiuli1, YANG Yali1, DONG Hui2]
2018 Vol.55 No.07 [71201] [Abstract] (86) [PDF:9035KB](67)
[WANG Yanxiang, CUI Rongrong]
2018 Vol.55 No.07 [71202] [Abstract] (83) [PDF:1328KB](79)
[LIAO Fangrong, LUO Yong]
2018 Vol.55 No.07 [71301] [Abstract] (82) [PDF:333KB](344)