Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.09
Online Before Printed
All Issues
[HU Yulan1a, LIU Jian2,ZHAO Feng2, HU Zhiwen1b, WU Ziying1b, PENG Zhiqin1b]
2019 Vol.56 No.09 [91101] [Abstract] (88) [PDF:387KB](150)
[LING Xinlong, YUAN Yue, LI Pengfei, LIN Haitao, XU Xiaoliang, SU Wen]
2019 Vol.56 No.09 [91102] [Abstract] (71) [PDF:619KB](135)
[CHENG Shilong1, FENG Dehai2]
2019 Vol.56 No.09 [91104] [Abstract] (43) [PDF:501KB](65)
[ZHANG Ming1, GAN Keqin1, ZHANG Lizhen2, LI Chao1]
2019 Vol.56 No.09 [91105] [Abstract] (58) [PDF:129KB](56)
[WEI Yanhong, LIU Xinjin, HU Han, HE Ruoyu, LI Xuan]
2019 Vol.56 No.09 [91106] [Abstract] (44) [PDF:1765KB](35)
[CAO Xiaoqing 1a, LIU Zunli1b, LU Cheng2]
2019 Vol.56 No.09 [91108] [Abstract] (51) [PDF:118KB](35)
[JI Xiaofen1a, RUI Yingxiao1b, LEI Shufang2, CAI Liling1b]
2019 Vol.56 No.09 [91109] [Abstract] (45) [PDF:355KB](62)
[DING Ying, HE Yuting, YAO Lingweng]
2019 Vol.56 No.09 [91202] [Abstract] (81) [PDF:19789KB](36)
[CHEN Siji, WANG Baosheng]
2019 Vol.56 No.09 [91203] [Abstract] (44) [PDF:2184KB](24)
[LIU Lixiana,c, XU Mingdib, XU Yingjieb]
2019 Vol.56 No.09 [91301] [Abstract] (57) [PDF:293KB](91)
[YAN Wenqi1, GE Mengjia1, XIAO Aimin1, LIU Penglin2, RAO Lei1, AILI Maihepureti1]
2019 Vol.56 No.09 [91303] [Abstract] (43) [PDF:1069KB](56)