Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2018 Vol.55 No.03
Online Before Printed
All Issues
[CHEN Yunbo, LIU Huan, ZHANG Zhaoling, XING Tieling, CHEN Guoqiang, TAN Jinqi, CHENG Ankang]
2018 Vol.55 No.03 [31101] [Abstract] (264) [PDF:1423KB](253)
[ZHENG Jinping, CHENG Weiguo, CUI Zhihua , JIANG Hua, GAO Pu, SUN Yanfeng]
2018 Vol.55 No.03 [31102] [Abstract] (185) [PDF:1347KB](242)
[WANG Haiyan, YANG Jinlong, GU Shanlin, WANG Xiaoyan, WANG Jieping, ZHOU Chan, Lü Jinfeng, ZENG Xiu]
2018 Vol.55 No.03 [31103] [Abstract] (176) [PDF:1284KB](337)
[ZHAO Ling, CUI Zhihua, CHEN Weiguo , JIANG Hua, GAO Pu, SUN Yanfeng]
2018 Vol.55 No.03 [31104] [Abstract] (84) [PDF:1218KB](44)
[LI Yinghui, XIE Chunping, LIU Xinjin, SU Xuzhong]
2018 Vol.55 No.03 [31105] [Abstract] (60) [PDF:1536KB](44)
[ZHAO Shuqiang, LIN Haitao, NING Wane, QIN Chaoxi]
2018 Vol.55 No.03 [31106] [Abstract] (72) [PDF:1370KB](40)
[XING Lijuan , LIU Xinjin , SU Xuzhong , XIE Chunping , LI Jianming]
2018 Vol.55 No.03 [31107] [Abstract] (56) [PDF:1117KB](26)
[LIU Chengxia, GAN Min, ZHENG Wenmei]
2018 Vol.55 No.03 [31108] [Abstract] (60) [PDF:1226KB](20)
[DONG Jinhua, JIANG Runan, YAN Qin]
2018 Vol.55 No.03 [31202] [Abstract] (64) [PDF:2347KB](234)
[LIAO Jiangbo, ZHANG Xiaohong, YANG Xiaoming]
2018 Vol.55 No.03 [31203] [Abstract] (144) [PDF:1808KB](37)
[LIU Chenhuia, WANG Leib, CUI Rongrongb]
2018 Vol.55 No.03 [31301] [Abstract] (66) [PDF:1158KB](19)
[LI Ming]
2018 Vol.55 No.03 [31302] [Abstract] (77) [PDF:1598KB](22)
[Stefano Vitali]
2018 Vol.55 No.03 [31304] [Abstract] (60) [PDF:1121KB](21)